Rzeczoznawca przeciwpożarowy i ochrona przeciwpożarowa

mgr inż. poż. Świstel Sebastian - rzeczoznawska do spraw przeciwpożarowych

             Jesteśmy rodzinną firmą stworzoną z myślą o Waszym bezpieczeństwie.
Od dwóch pokoleń dbamy o rozwój warunków ochrony przeciwpożarowej. Mamy w swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym niezliczoną ilość publikacji, projektów i realizacji podnoszących bezpieczeństwo pożarowe naszych klientów. Ściśle współpracujemy z najlepszymi rzeczoznawcami przeciwpożarowymi. Jesteśmy Regionalnym przedstawicielem jednego z liderów naszej branży firmy Poż-serwis.

Zapraszam do współpracy!

Bezpieczeństwo pożarowe i profesjonalna ochrona PPOŻ

Dziś gotowi jesteśmy zaoferować Państwu nasze następujące usługi i umiejętności w zakresie :

 • wyposażenia budynku w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ochrony przeciwpożarowej oraz oznaczenie ewakuacyjne,
 • wykonania bądź zaktualizowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu,
 • oceny stanu technicznego suchych pionów i hydrantów,
 • oceny warunków dojazdu do obiektu dla służb pożarniczych,
 • oceny warunków składowania materiałów w budynku,
 • oceny stanu technicznego systemów alarmowych oraz dokumentowania ich pracy,
 • oceny parametrów dróg i wyjść ewakuacyjnych wraz z badaniem oświetlenia,
 • wykonania prac budowlanych i instalatorskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • pomocy w przygotowaniu i poprowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych na obiekcie,
 • wykonania pełnego audytu bezpieczeństwa pożarowego obiektu wraz z raportem,
 • wykonania ekspertyzy technicznej, wydania opinii bądź uzgodnienia przez Rzeczoznawcę przeciwpożarowego,
 • pomocy w wykonaniu realizacji decyzji administracyjnej wydanej przez organy Państwowej Straży Pożarnej,
 • realizacji szkoleń z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy medycznej,
 • pomocy w realizacji praktycznego ćwiczenia sprawdzenia warunków ewakuacji,
 • wsparcia merytorycznego i logistycznego dla wykonawców w trakcie realizacji inwestycji,
 • pomocy Właścicielom/Zarządcom w realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie „Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” oraz „Warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych”, a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
  oraz ich usytuowanie”,
 • pomocy Dyrektorom Szkół w realizacji postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ”Wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.”

                                                                                                     

Z poważaniem
mgr inż. poż. Świstel Sebastian

Fireporservice - specjaliści do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych