Ekspertyzy przeciwpożarowe

Audyty bezpieczeństwa pożarowego

   Wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenie proponujemy Państwu nasz program. Za pomocą szeregu testów, pomiarów i analiz przeprowadzimy na życzenie Zarządców budynków lub obiektów przeprowadzenie wnikliwej i profesjonalnej oceny warunków ochrony przeciwpożarowej. Nasz specjalista sporządzi rzetelny i czytelny Raport. Powyższa ocena znacznie przybliży Państwu zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, pozwoli wytyczyć cele i kierunki które mogą pomóc w pełni zapewnić bezpieczeństwo pożarowe. Audyt jest też integralną częścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W naszej filozofii działania te dwa dokumenty stanowią integralną całość.