Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

ćwiczenia ewakuacji

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji

Ewakuacja jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa w obiekcie, powinna być działaniem zorganizowanym i z góry zaplanowanym. Od jej skutecznego wdrożenia może zależeć ludzkie życie. 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na Zarządce obiektu w którym cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników obowiązek przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Jeżeli masz wątpliwości jak je przeprowadzić nasz fachowiec pomoże je Wam profesjonalnie zorganizować. Przygotujemy pełną dokumentację, konspekt, raport i scenariusz ćwiczeń oraz zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej. Po zakończeniu ćwiczenia ewakuacyjnego sporządzimy analizę w formie pisemnej.