Sposoby modyfikacji materiałów zwiększających odporność ogniową

Fire Pro Service jest członkiem zespołu badającego sposoby modyfikacji materiałów zwiększających ich odporność ogniową. Głównie zajmujemy się masami uszczelniającymi oraz farbami ogniochronnymi. Zaproponowane rozwiązania są głównym zagadnieniem rozprawy doktorskiej. Szczegóły będą tu publikowane wraz z rozwojem tej pracy. Obecnie realizowany jest także proces uzyskania patentu naukowego na pierwszą z naszych substancji.Sposoby modyfikacji materiałów zwiększających odporność ogniową