Konsultacje ochrony przeciwpożarowej

Zarządzanie nieruchomością – Współcześni Zarządcy stoją przed szeregiem wyzwań. Z wielu zupełnie nie zdają sobie sprawy. Najczęściej dowiadują się o niektórych dopiero „po szkodzie”. Ilość wymagań stale rośnie. Nasi fachowcy chętnie pomogą Właścicielom/Zarządcom w realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie „Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” oraz „Warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych”, a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie”, ponadto także przygotują odpowiednie dokumenty, pomogą przygotować ćwiczenia, wykonaj sprawdzenie bieżące i rozwiążą wiele innych pilnych spraw i zagadnień.

Realizacja decyzji organów Państwowej Straży Pożarnej. –  otrzymałeś decyzję i nie wiesz czego tak naprawdę dotyczy? Na pewno możemy Ci pomóc przez to przejść i wskazać optymalne kierunki by ją zrealizować. Każdą sytuację można rozwiązać na wiele sposobów tylko trzeb wiedzieć jakie są możliwości.

Wsparcie merytoryczne dla inwestorów i wykonawców. –  jesteś przed odbiorem obiektu przez służby Państwowej Straży Pożarnej ? Masz wątpliwości co do jakości czy merytorycznej wiedzy wykonawcy z zakresu ochrony ppoż ? Pominięto oznaczenie obiektu i wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy w projekcie i nie wiesz jak ten problem rozwiązać ? Wystarczy, że do nas zadzwonisz. Na pewno znajdziemy odpowiedzi na Twoje pytania.

Wsparcie Dyrektorom Szkół w realizacji postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ”Wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.”