Oferta usług PPOŻ

Specjalizujemy się w bezpieczeństwie pożarowym oraz profesjonalnej ochronie PPOŻ. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w pożarnictwie i niezbędną wiedzę dydaktyczną, zapewniamy szeroką ofertą usług PPOŻ dla naszych klientów.

W ramach oferty usług PPOŻ prowadzimy prace w budownictwie związane z ochroną przeciwpożarową, konserwacjami i przeglądami PPOŻ oraz instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Przeprowadzamy również audyty bezpieczeństwa pożarowego,sprzedajemy urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz zajmujemy się usuwaniem gniazd owadów.

Profesjonalne szkolenia BHP

Uzupełnieniem oferty usług PPOŻ są szkolenia BHP skierowane do pracowników, którzy w warunkach normalnej pracy stwarzają zagrożenie pożarowej na swoim stanowisku pracy. Szkolenia BHP podzielone są na część teoretyczną i praktyczną z użyciem pomocy dydaktycznych. Ich celem jest podniesienie świadomości o istnieniu źródeł zagrożeń pożarowych oraz zaznajomienie z obsługą sprzętu gaśniczego. Szkolenia BHP obejmują również ćwiczenia psychologiczne, podczas których uczestnicy pracują nad opanowaniem paniki w stresujących okolicznościach.