Konserwacja i przegląd urządzeń PPOŻ

konserwacja i przegląd ppoż

Każde urządzenie ochrony przeciwpożarowej zainstalowane w Państwa obiekcie wymaga zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów; powinno być minimum raz w roku poddane przeglądom technicznym oraz konserwacyjnym. W związku z powyższym proponujemy Państwu swoje usługi związane z konserwacją urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Mamy opracowane  testy badań rocznych na każde typowe urządzenie stosowane w obiektach. Ponadto w przypadkach szczególnych w których producent zaleca częstsze kontrole lub czynności konserwacyjne mamy przygotowane gotowe procedury na kontrole codzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne lub półroczne w zależności od potrzeb. Możemy zaproponować swoje usługi zarówno dla podstawowego podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic oraz hydrantów) ale także konserwujemy systemy sygnalizacji pożarów, instalacji tryskaczowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi ewakuacyjnych i przegród ogniowych.

Fire Pro Service oferuje konserwację i przeglądy urządzeń ochrony przeciwpożarowej PPOŻ. Zadzwoń do nas, aby dokładnie poznać naszą ofertę. Tel: 508 300 490.