Szkolenia BHP dla pracowników

szkolenie bhp

Dydaktyka

Do każdego z naszych zajęć mamy szczegółowo opracowany harmonogram i konspekt. W trakcie zajęć teoretycznych działamy na interesujących i przejrzystych  prezentacjach, oraz filmach instruktażowych. Część praktyczna odbywa się z użyciem naszych pomocy dydaktycznych. Gaśnic, kocy, pożarów testowych, fantomów, akcesoriów medycznych i wielu innych sprzętów.

Realizowane tematy:

Ochrona przeciwpożarowa

Nasi fachowcy, wybitni specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pożarnictwie, odpowiednio przygotowani dydaktycznie, oraz przy kontaktowym podejściu przekażą moc doświadczeń i wiadomości. Dzięki tym informacją i Wy i Wasi pracownicy wyjdziecie od nas zadowoleni i z poczuciem dobrze spędzonego czasu.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników którzy w warunkach normalnej pracy stwarzają zagrożenia na swoim stanowisko pracy.

Szkolenia dla pracowników w zakresie podniesienia ich świadomości o istnienia źródeł zagrożeń pożarowych w miejscu pracy.

Profesjonalne, praktyczne ćwiczenia związane z gaszeniem pożarów w zarodku sprzętem gaśniczym oraz innymi dostępnymi pomocami. Pożary modelowe grup A i B.

Ćwiczenia psychologiczne przygotowujące ćwiczących na potencjalny stres, który wytworzy się w przypadku obecności w środowisku zagrożenia. Wypracowanie umiejętności przeciwdziałania panice.

Pierwsza Pomoc przedmedyczna

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Ćwiczenie które naprawdę ratuje życie. Każdy świadomy człowiek dobrze, żeby umiał wykonać to bardzo proste założenie.

Opatrywanie ran, złamań i oparzeń. Umiejętność przygotowania pierwszego opatrunku będzie miała kolosalne znaczenie w dalszym leczeniu pacjenta. Nieumiejętne dobranie opatrunków może skomplikować gojenie się rany lub ją nawet pogłębić. Znając kilka prostych zasad będziecie umieli prawidłowo reagować na zastaną sytuację.

Terapia przeciwwstrząsowa. Niejednokrotnie w zwykłych życiowych sytuacjach możemy spotkać osoby z różnych względów zachowujące się „nienaturalnie”. Zachowanie to może przybierać najróżniejsze stadia, tak różne jak różne występują rodzaje wstrząsów. Umiejętność reagowania w takich sytauacjach może zdecydowanie pomoc takiej osobie której docelowo może grozić nawet śmierć.  Co to jest wstrząs ? Jak go rozpoznać ? Jak reagować? tego wszystkiego nauczy Państwa nasz Ratownik Medyczny.

Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia. Absolutnie życiowa sytuacja. Każdy z nas wielokrotnie spotkał się z takim zdarzeniem. Stres, krew, obrażenia, krzyki i rozpacz poszkodowanych uruchomiają w nas instynkty ochronne. Ciężko w takim stanie, bez wiedzy działać. Musimy pamiętać, że nasze działanie może tym osobą uratować życie… mózg umiera po kilku minutach, a szpital czy straż pożarna może być oddalona od tego miejsca o wiele więcej. Ta osoba może liczyć tylko na nas.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy